Zapisy on-line

Otoczenie dydaktyczne i nauczyciel

"Przygotowanie otoczenia i przygotowanie nauczyciela
to praktyczny fundament naszego wychowania.
Postawa nauczyciela musi zawsze wynikać z miłości.
Dziecku należne jest pierwsze miejsce, a nauczyciel idzie za nim i wspiera je."
dr Maria Montessori

 
Podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest odpowiednio przygotowane otoczenie, które wspomaga harmonijny rozwój i kształtowanie osobowości dziecka. Sprawia, że dziecko czuje się w nim szczęśliwe i radosne oraz szybko i chętnie się uczy. Maria Montessori podkreślała, że świat dziecka musi być uporządkowany i estetyczny, aby umożliwić mu przeżywanie polaryzacji uwagi.

materiał do ćwiczeń życia praktycznego: związany z samoobsługą, troską o środowisko, zwyczajami i normami społecznymi. Zajęcia i ćwiczenia mają na celu usprawnienie motoryki dziecka, koordynacji ruchów dziecka oraz opanowaniu umiejętności, które dzieci będą wykorzystywać w życiu codziennym.
materiał sensoryczny: zwany przez M. Montessori „zmaterializowane abstrakcje”, ma znaczenie dla kształtowania się intelektu. Rozwija wszystkie zmysły, służy do pobudzania aktywności umysłowej. Celem materiału sensorycznego jest ukazanie właściwości przedmiotów oraz ich systematyzacji. Pojęcia abstrakcyjne jak np. kształt, wielkość, kolor, szorstkość, ciężar, temperatura, smak, zapach, dźwięk są uzmysłowione i doświadczone przez dziecko.
materiał językowy: do nauki czytania, pisania, gramatyki. Obejmuje doskonalenie umiejętności potrzebnych do czytania i pisania, w tym: poznanie kształtów liter i umiejętność ich rozpoznawania oraz rozróżniania. Uświadamia dzieciom, że w mowie wyróżniamy: zdania, słowa, sylaby, fonemy i głoski.
materiał matematyczny: obejmuje poznanie kształtów figur geometrycznych i cyfr oraz ćwiczenia liczenia w zakresie od 0 – 1000 w tym dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
materiał kulturowy: do nauki geografii, biologii, historii, geologii, astronomii, fizyki i chemii. Realizowany jest w sposób zintegrowany. Poznając ziemię i układ społeczny dzieci zaznajamiają się również ze zjawiskami fizycznymi atmosferycznymi jak np.: pory roku, klimat, pogoda. Poznają formy lądów i wód jak: wyspa, jezioro, półwysep, zatoka, rzeka, góry.

Materiały dydaktyczne posiadają następujące cechy:
 
- są estetycznie, prosto i precyzyjnie wykonane
- dostosowane są do potrzeb rozwojowych dziecka
- uwzględniają zasady stopniowania trudności
- budzą ciekawość i zainteresowanie dziecka
- umożliwiają samokontrolę i korektę błędu
- przechodzą od konkretu do abstrakcji
Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zapoznaj się również z ofertą naszej Szkoły.
design & code LemonArt.pl