Zapisy on-line

Akademia Montessori

Przedszkole Niepubliczne Akademia Montessori jest placówką oświatowo-wychowawczą (wpis do ewidencji placówek niepublicznych 1 stycznia 2010). Nadzór pedagogiczny nad naszym przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

Realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego dla Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych zatwierdzoną przez MEN. Codzienna praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w oparciu o program:
„Odkryjmy Montessori raz jeszcze...”. Jest to program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori.

W naszej Akademii idziemy śladem najlepszych montessoriańskich tradycji w myśl zasady
„Pomóż mi zrobić to samodzielnie” – nie wyręczamy dziecka, lecz wspieramy jego działania tak, aby miało świadomość, że samo poznaje, odkrywa i zdobywa doświadczenie w otaczającym go rzeczywistym świecie. W tym też celu dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć odpowiednie warunki do naturalnego rozwoju naszych przedszkolaków.

Sale dydaktyczne są jasne, przestronne i uporządkowane, a estetycznie wykonany materiał rozwojowy mobilizuje dziecko do pracy. Język angielski towarzyszy naszym przedszkolakom podczas zajęć, zabaw, śpiewu, spacerów, posiłków - jednym słowem: przez cały dzień. Odpowiednio przygotowany materiał umożliwia indywidualny tok rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego tempem i możliwościami.

Grupy przedszkolaków są mieszane wiekowo, ponieważ taki układ odpowiada rzeczywistości, w której żyjemy. Dzieci młodsze uczą się od starszych, starsze pomagają młodszym i biorą za nie odpowiedzialność. Nie ma obawy, że komuś stanie się krzywda.

Spędzamy wiele czasu na dworze, w swoim dużym ogrodzie łączącym część zieloną, ogrodową z przestrzenią rekreacyjną - parkiem linowym dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci przedszkolnych. Staramy się wychodzić na dwór bez względu na pogodę - zgodnie z myślą "nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania"! 


Uczymy dzieci szacunku wobec siebie, wychowując je według zasad: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.
Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zapoznaj się również z ofertą naszej Szkoły.
design & code LemonArt.pl