Zapisy on-line

Nasze cele

Cele relizowane w Akademii Montessori:
Wspieranie wszechstronnego rozwoju:
- biologicznego, czyli intelektualnego, fizycznego, kulturowego i duchowego.
- społecznego, mający na celu przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie.

Rozwijanie indywidualnych cech osobowości i indywidualnych uzdolnień.
Rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły.
Wspieranie spontanicznej i twórczej aktywności dziecka, niezbędnej w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz współdziałania.
Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
Kształtowanie wewnętrznej wrażliwości dziecka na szacunek do przyrody.
Osiąganie wewnętrznej samodyscypliny i posłuszeństwa.
Formowanie postaw wzajemnej pomocy i szacunku do pracy własnej oraz innych.
Wypracowanie zamiłowania do porządku.
Praktyczna nauka języka angielskiego w czasie zajęć, zabaw, śpiewu.

 

Wyżej wymienione cele realizowane są poprzez:
zapewnienie dziecku bezpieczeństwa;
naukę wypełnioną bogatą i ciekawą ofertą zajęć;
odpowiednio przygotowane otoczenie edukacyjne z oryginalnymi materiałami rozwojowymi;
właściwą pomoc nauczyciela, który jest przewodnikiem dziecka;
obserwację nauczyciela, który z szacunkiem i uwagą spostrzega postępy i trudności dziecka;
indywidualny tok rozwoju dziecka, które pracuje zgodnie z własnym tempem i możliwościami;
ćwiczenie koncentracji, dokładności i wytrwałości przy wykonywaniu zadań;
swobodny wybór rodzaju, miejsca, formy pracy;
możliwość swobodnego ruchu i działania;
„lekcje ciszy” zachęcające dzieci do pracy indywidualnej i grupowej w ciszy;
społeczne reguły: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj;
zróżnicowanie wiekowe, sprzyjające wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności;
uniezależnienie od nagrody;
obcowanie z naturą;
Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zapoznaj się również z ofertą naszej Szkoły.
design & code LemonArt.pl